"QALİB ƏFƏNDİ" ZİYNƏT 2018-ci ildən etibarən e-ticarət sektorunda "Güvənli Alış-verişin" prinsipini tətbiq edərək, Özəl Ziynət əşyalarının tasarımı və istehsalçısı olaraq fealiyyət göstərməkdədir
"GALIB EFENDI" JEWELRY, by enforcing the principle of "Secure Shopping" in the e-commerce sector since 2018, designs and manufactures Private Jewelry items
"GALIB EFENDI" SCHMUCK entwirft und produziert seit 2018 das Prinzip "Secure Shopping" im E-Commerce-Bereich und entwirft und fertigt Schmuckwaren für Privatanwender

B İ Z İ   T Ə R C İ H   E D Ə N L Ə R

BİZİM ƏSAS XİDMƏT SAHƏMİZ: ZİYNƏT ƏŞYALARINI QİZİL VƏ GÜMÜŞDƏN TASARIM VƏ İSTEHSAL EDƏRƏK SİZLƏRƏ TƏQDİM ETMƏKDİR
UNSER HAUPTSERVICE: FÜR SIE DESIGN- UND PRODUKTIONSSCHMUCK AUS GOLD UND SILBER
OUR MAIN SERVICE: PROVIDING TO YOU DESIGN AND PRODUCTION JEWELRY MADE OF GOLD AND SILVER
X  İ  D  M  Ə  T  L  Ə  R
"Qalib Əfəndi" Tasarım: 
Müştərilərin gözləntilərinə əsasən qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün, Qrafik Tasarım, Logo Tasarım, Korporativ Kimlik, Reklam Tasarımı, Poster, Dərgi, Jurnal, Broşür Tasarımı, Qapalı və Açıq məkanlarda Reklam-Dizayn tərtibi, Veb Sitə dəstəyi, tərtibi və xidməti, Vizual Dizayn layihələri: Video Qrafika, Video Düzənləmə, Foto Çəkiliş, 3D Modelləmə, Ziynət əşyalarının Tasarımı və İstehsal kimi alan'larda fərq yaratmaqla uğur əldə etmək üçün təsis edilib.
Xidmət alanı'ndan biri də Təhsildir. Bizim Tədris Mərkəzimizdə peşəkar müəllimlərimiz tərəfindən tasarım proqramlarını öyrənə bilərsiz.

 

D I E N S T L E I S T U N G E N
Galib Efendi Design:
Entsprechend den Kundenaufträgen wurde für den Erfolg geschaffen, was einen Unterschied in Bereichen wie Grafikdesign, Logo-Design, Corporate Identity, Werbedesign, Poster, Katalog, Broschürendesign, Werbedesign in geschlossenen und offenen Bereichen, Unterstützung, Vorbereitung und Service von Website, Visuelle Designprojekte: Videografiken, Videobearbeitung, Fotoaufnahme, 3D-Modellierung, Schmuckdesign und Produktion.Ein Dienstleistungsbereich ist die Bildung. In unserem Schulungszentrum können Sie Designprogramme von unseren professionellen Lehrern lernen.

 

S  E  R  V  I  C  E  S
Galib Efendi Design:
According to customers' orders was created for success, creating a difference in areas such as Graphic Design, Logo Design, Corporate Identity, Advertising Design, Poster, Catalog, Brochure Design, Advertising Design in Closed and Open Areas, Support, Preparation and Service of Web Site, Visual Design Projects: Video Graphics, Video Editing, Photo Shot, 3D Modeling, Jewelery Design and Production.
One of the fields of service is Education. In our training center you can learn design programs by our professional teachers.
Cart